Stichting

De Karin Kortlang Stichting heeft ten doel:
a. - het ter nagedachtenis van Karin Kortlang initiëren, stimuleren, organiseren, financieel ondersteunen
      en bieden van medische hulp aan diegenen die dat behoeven, met name in ontwikkelingslanden;
    - het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek, waaronder begrepen onderwijs en
      opleiding; 
b. een breed publiek kennis te laten maken met de werken van de hand van beeldend kunstenaar
    Cees (C.H.T.) Kortlang door middel van onder meer tentoonstellingen en publicaties;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting is -in overleg met Cees Kortlang- bij testament opgericht en is vernoemd naar zijn dochter, Karin Kortlang, die in 1997 samen met haar vriend tijdens een vakantie in Venezuela vermist raakte door een vliegtuigongeluk.

Het bestuur van de Karin Kortlang Stichting bestaat uit:

  • Fokko Kortlang (bestuurder)
  • Annemieke Kortlang (bestuurder)
  • Jacqueline Valkonet-Verbruggen (voorzitter)
  • Mariska Mulder (secretaris penningmeester)

Beloningsbeleid:
Er worden geen beloningen toegekend.

Beleidsplan:
Karin Kortlang Stichting beleidsplan 2019-2020
Karin Kortlang Stichting beleidsplan 2020-2022

Jaarrekeningen:
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2012
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2013
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2014
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2015
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2016
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2017
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2018
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2019
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2020
Karin Kortlang Stichting jaarrekening 2021

Jaarverslagen:
Karin Kortlang Stichting jaarverslag 2018
Karin Kortlang Stichting jaarverslag 2019
Karin Kortlang Stichting jaarverslag 2020
Karin Kortlang Stichting jaarverslag 2021